Provera znanja – april 2020.

Provera znanja stečenog na dosadašnjoj online nastavi (presek stanja):

Potrebno je da se studenti obrate predmetnim profesorima koji će im pružiti informacije na koji način će pristupiti proveri znanja (Google classroom quiz, odbrana prezentacije, seminarskog ili projektnog rada).