Aprilski ispitni rok 2021/22.

Aprilski ispitni rok počinje 11. i traje do 21. aprila.

Prijava ispita će se vršiti elektronskim putem, 6. i 7. aprila na sledeći način:

  • Sastaviti E-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, nazive predmeta (ispita) koje želite da prijavite u aprilskom ispitnom roku i poslati na E-mail adresu Studentske službe studentska.sluzba@fim.rs.
  • Za prijavu ispita potrebno je da imate izmirenu školarinu prema Ugovoru o studiranju.