Bogata kolekcija digitalnog materijala iz oblasti bezbednosti i političkih nauka – poklon Ljubice, Anđe i Đurđe Tomić biblioteci Fakulteta

Donacijom Ljubice, Andje i Đurđe Tomić, biblioteka Fakulteta za inženjerski menadžment postala je bogatija za opsežnu digitalnu zbirku najnovijih inostranih naslova, monografija i audio-vizuelnog materijala iz oblasti bezbednosti i političkih nauka.

Profesori i studenti Fakulteta se zahvaljuju porodici Tomić na donaciji!