Izbori za predstavnika studenata u Studentskom parlamentu

  • 2:11PM jan 25, 2016

25-27. 1. 2016. Na samom početku godine, sredinom januara, održali su se zbori za predstavnika studenata u Studentskom parlamentu, gde je lista prijavljenih studenata sve četiri godine, iznosila 21 student. Izbori su trajali tri dana, nakon čega su uspešno izabrana po dva predstavnika studenata (za svaku godinu) u Studentskom parlamentu Fakulteta za inženjerski menadžment.

Saznajte više ->