Čep za hendikep akcija u organizaciji Studentskog parlamenta

Studentski parlament poziva sve studente, profesore i saradnike Fakulteta da učestvuju u novoj akciji skupljanja čepova za Čep za hendikep!

Koordinator akcije je predsednik Studentskog parlamenta, Olga Mašić, student IV godine.