Čep za hendikep – nagradna igra u organizaciji Studentskog parlamenta – jun 2019.

Studentski parlament poziva sve studente, profesore i saradnike Fakulteta da učestvuju u nagradnoj igri. Uslov za učestvovanje: donesite čepove! Nagrada: Još uvek tajna!

Koordinator akcije ispred Studentskog parlamenta je Olga Mašić, student II godine (naša Greta).