Čep za hendikep – Novi izazov za studente

Diplomci Fakulteta za inženjerski menadžment, Aleksandar Horvan i Aleksandar Mitrović, postavili su novi zadatak pred svoje koleginice i kolege, kao i profesore i saradnike Fakulteta. Oni su se uključili u akciju Čep za hendikep 4. jula, donevši velike količine čepova i time postavili novi izazov za sakupljanje čepova.

Studentski parlament se zahvaljuje Aleksandru Horvanu i Aleksandru Mitroviću na učešću u akciji, a čepovi će biti prosleđeni organizaciji Čep za hendikep naredne nedelje.