Četvrta međunarodna konferencija „Za bolju budućnost; država i društvo“

Prof. dr Vladimir Tomašević i prof. dr Hatidža Beriša učestvuju u radu Četvrte međunarodne (online) konferencije „Za bolju budućnost; država i društvo“ – “TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY”, koja se organizuje u Bitolju u Severnoj Makedoniji.

Prof. dr Vladimir Tomašević i prof. dr Hatidža Beriša su izlagali svoj rad na temu:  ALLIANCE AS THE BASIS OF SMALL COUNTRIES SECURITY POLICY.