Ciljevi i tematske celine CIBEK 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Cirkularna ekonomija predstavja koncept koji se danas intenzivno razvija u ekonomskim sistemima zasnovan na ideji o „ekonomiji u zatvorenoj petlji“. Tradicionalna – linearna ekonomija nije, u dovoljnoj meri, uticala na razvoj i unapređenje procesa reparacije i reciklaže u cilju ponovne upotrebe proizvoda, što je nepovoljno uticalo na životnu sredinu i okolinu koja se u sve većoj meri pretvara u otpad.

Upravljanje otpadom realizuje se kroz brojne faze kao što su prikupljanje, separaciju, odlaganje i recikliranje. Uključuje različite postupke umanjenja otpada, te razmena znanja i iskustava iz ove oblasti može doprineti identifikovanju indikatora i dobre prakse u korist modela cirkularne ekonomije. Sve to doprinosi umanjenu barijera u pomenutim procesima u različitim ekonomskim okruženjima.

Tematski sadržaj konferencije ima opšte i specifične CILJEVE sa namerom da doprinese:

 • Boljem razumevanju neophodnosti za korišćenjem naučnih saznanja i primera dobre prakse, radi intenziviranja aktivnosti kako bi cirkularna ekonomija, u mnogo većoj meri doprinela uklanjanju otpada i neprekidnom korišćenju resursa;
 • Unapređenje sistema upravljanja otpadom, tretmanom otpada kao materijalnim i energetskim resursom, zasnovano na naučnim saznanjima i postupcima;
 • Smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu, uklanjanje bezbednosnih pretnji po zdravlje ljudi, očuvanje prirodnih resursa (uključujući minerale, metale, ostale materijale, vodu i vazduh) i biodiverzitet;
 • Unapređenje proizvodne delatnosti, razvoj novih modularnih (razdvojivih) proizvoda sa akcentom na stvaranje mogućnosti za procese zamene delova putem repariracije i razvoj tržišta sirovina;
 • Unapređenje rada reciklažne industrije;
 • Ubrzanje prelaska sa klasične, procesne i prerađivačke industrije na inovativnu industriju,
 • Povećanje zaposlenosti primenom i razvojem cirkularne i bioekonomije u praksi;

TEMATSKE OBLASTI

 • Cirkularna ekonomija i održiv razvoj – inovativni pristup,
 • Koncepti i principi cirkularne ekonomije u izmenjenim uslovima tržišnog poslovanja,
 • Upravljanje otpadom u cirkularnoj i bioekonomiji,
 • Cirkularna i bioekonomija i zaposlenost,
 • Bezbednost ekonomija – održivost i dostupnost resursa kao preduslov razvoja u globalizovanom svetu.

ZNAČAJNI DATUMI

 1. Rok za prijavu učešća i dostavljanje apstrakta …………………………… 27.1.2020. godine
 2. Informacija o prihvatanju apstrakta ………………………………………… 6.2.2020. godine
 3. Rok za dostavljanje kompletnih radova …………………………………… 10.3.2020. godine
 4. Informacija o prihvatanju radova ……………………………………………. 30.3.2020. godine
 5. Rok za uplatu kotizacije ………………………………………………………..… 10.4.2020. godine
 6. Datum održavanja naučnog skupa …………………………………………… 22.4.2020. godine