CNN Tech International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies

CNN TECH je tehnički i naučni događaj, čija je svrha predstavljanje i diskusija o znanju, novim perspektivama, iskustvima i inovacijama. Međunarodna konferencija CNN TECH 2023 namenjena je akademskoj i poslovnoj zajednici i održaće se između 04.07. i 07.07.2023. na Zlatiboru.

Podnošenje sažetaka ili celog rada je do  10.06.2023. Prihvaćeni apstrakti biće objavljeni u zborniku radova, kao i na internet stranici konferencije. Nakon recenziranja, izabrani radovi biće objavljeni u okviru monografije pod nazivom Experimental Research and Numerical Simulation in Applied Sciences (Springer), kao i u časopisima: Structural Integrity and life, Science of Sintering i FME.

U okviru konferencije CNN Tech 2023 održaće se i Regional Innovation Forum 2023, koji obuhvata sastanke „B2B – Busines to busines“ i Radionicu u koorganizaciji Evropske mreže preduzetništva, na Zlatiboru 06.07.2023. istovremeno sa konferencijom CNN Tech 2023.

 Izvor: http://cnntechno.com/