Danas ističe krajnji rok za slanje apstrakata za CIBEK konferenciju

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji sa partnerima organizuju:

III međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Circularna i bioekonomija – CIBEK 21 (ONLINE)

1. april 2021. godine

 

Danas ističe krajnji rok za dostavljanje apstrakata za konferenciju CIBEK!

E-mail konferencije: cibek2021@fim.rs

Na e-mail treba poslati: