Data Management Plans: Training Webinar

Jelena Mitić, bibliotekar Fakulteta, prisustvovala je EIFL vebinaru na temu: Kako pripremiti studente i istraživače za pisanje plana upravljanja podacima.

Putem Web predavanja dati su praktični saveti i ideje za bibliotekare koji pružaju podršku u vezi organizacije podataka za studente i istraživače.