Deglobalizacija i talenat u visokim tehnologijama

Prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović je u četvrtak, 21. januara, učestvovala u web predavanju Deglobalization and High-Tech Talent, koje su održali prof. dr Elen Fardejl, Center for International Human Resource Studies (USA) i Endi Sivaraman, ekspert za nove tehnologije.

Predavanje je organizovano u saradnji Centre for Global Workforce Strategy at Simon Fraser University (Canada), the Penn State Center for International Human Resource Studies (USA), and ESCP Business School (Europe).