Dekanu FIM uručena povelja MIANU

Povodom izbora Fakulteta za inženjerski menadžment Univerziteta “Union – Nikola Tesla” za kolektivnog člana Akademije MIANU, prof. dr Vladimiru Tomaševiću, Dekanu FIM svečano je juče uručena Povelja o članstvu.

Međunarodna istraživačka akademija nauka i umetnosti – MIANU je udruženje naučnika, istraživača, inovatora i pronalazača, čije su istraživačke aktivnosti duboko utelotvorene u sledeće naučne oblasti i discipline: matematičke nauke uključujući fiziku, hemiju,  biologiju, itd, zatim tehničke i tehnološke nauke, medicinske nauke, biotehnološke nauke, ekonomske i pravne nauke, jezičke nauke i lingvistika, umetničke nauke, ekološke i sportske nauke, nauke o bezbednosti, kao i sve pripadajuće, naučne discipline.