Delegacija Fakulteta u poseti Šangaj Normal Univerziteta

Delegacija Fakulteta za inženjerski menadžment posetila je Šangaj Normal Univerzitet.

Sekretar CKP Kine, Li Žaoijong, izrazio je želju u ime pomenute kineske visokoškolske ustanove da sarađuje sa Fakultetom i uručio njihovo najviše priznanje za promovisanje univerzitetske odnosno naučno-stručne i umetničke saradnje.