Digital people and culture: Implications of digital disruption on soft side of companies

Doc. dr Biljana Stojanović-Višić je kao predstavnik Fakulteta za inženjerski menadžment prisustvovala predavanju IEDC – Bled School of Management u organizaciji Slovenačkog poslovnog kluba na temu „Digital people and culture: Implications of digital disruption on soft side of companies“.