Diplomski rad Mareka Sobote

Danas je na Fakultetu za inženjerski menadžment Marek Sobota odbranio diplomski rad na temu:

„Primena teorije bezbednosnog menadžmenta u analizi uticaja približavanja Srbije Kini na odnose sa Evropskom unijom“.