Doc. dr Biljana Stojanović-Višić na Simpozijumu PosTel 2020 

Doc. dr Biljana Stojanović-Višić predstavljala je Fakultet za inženjerski menadžment svojim učešćem na XXXVIII Simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2020, koji je održan online na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Ona je izlagala rad po pozivu u okviru sekcije Menadžment procesa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju. Tema rada je bila „Prilog istraživanju trendova na globalnom tržištu e-trgovine“, na kome je bila autor zajedno sa prof. dr Vladetom Petrovićem sa Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu.