Doc. dr Biljana Stojanović-Višić na XL jubilarnom simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2022

Doc. dr Biljana Stojanović-Višić je predstavljala Fakultet za inženjerski menadžment svojim učešćem sa radom po pozivu na XL jubilarnom simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2022, koji je održan na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tema rada je bila „Strategije održivog razvoja poštanskih operatora – stanje i perspektiva“, gde je autor zajedno sa prof. dr Vladetom Petrovićem sa Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Univerziteta u Beogradu, dr Miodragom Simićem iz Javnog preduzeća „Pošta Srbije“, i dr Sanjom Jelisavac Trošić, višim naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta „Srbija i izazovi u međunarodnim odnosima 2022. godine“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a realizuje Institut za međunarodnu politiku i privredu tokom 2022. godine.

Izvor fotografije: postel