Doc. dr Biljana Stojanović-Višić na XXXIX Simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2021

Doc. dr Biljana Stojanović-Višić predstavljala je Fakultet za inženjerski menadžment na XXXIX Simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2021, koji je održan online 30. novembra i 1. decembra 2021. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ona je izlagala rad po pozivu i učestvovala u diskusiji u okviru sekcije Poštanski saobraćaj, mreže i servisi.

Tema rada je bila „ISTRAŽIVANJE DOPRINOSA POŠTANSKOG SEKTORA SPROVOĐENJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA UJEDINJENIH NACIJA“, na kome je bila autor zajedno sa prof. dr Vladetom Petrovićem sa Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Univerziteta u Beogradu, dr Miodragom Simićem iz Javnog preduzeća „Pošta Srbije“, i dr Sanjom Jelisavac Trošić, višim naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.

Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta „Srbija i izazovi u međunarodnim odnosima 2021. godine“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a realizuje Institut za međunarodnu politiku i privredu tokom 2021. godine.