Doc. dr Ilija Životić učestvuje na Evropskom policijskom kongresu u Berlinu

Doc. dr Ilija Životić učesnik je 25. Evropskog policijskog  kongresa u Berlinu. Na kongresu učestvuju ministri unutrasnjih poslova Evropske unije, direktori policija EU kao i zamenik direktora Europola i glavni tuzilac EU.

Fokus Kongresa su nove bezbednosne pretnje u Evropi sa naglaskom na trgovinu ljudima, sajber bezbednost i ekstremizam.