Dr Darko Trifunović – Uvid javnosti

Na uvidu javnosti je izveštaj za izbor u naučno zvanje dr Darka Trifunovića, u društveno-humanističkom polju, uža naučna oblast Bezbednost.  Članovi komisije su bili prof. dr Vladimir Tomašević, predsednik, prof. dr Zoran Dragišić, član, prof. dr Želimir Kešetović, član.

Izveštaj je dostupan na oglasnoj tabli i u biblioteci Fakulteta.

Извештај Дарко Трифуновић (2)