Drugi dan EIT Raw Materials Connecting Matters konferencije

Drugi dan EIT Raw Materials Connecting Matters konferencije, na kojoj Fakultet za inženjerski menadžment predstavlja profesor Jelena Ilić, u znaku je postavljanja ciljeva održivog razvoja i predstavljanju projekata i drugih modula saradnje između kompanija, nevladinih organizacija i visokoškolskih ustanova.