DRUGI POZIV ZA AUTORE, SERBIAN JOURNAL OF ENGINEERING MANAGEMENT – JUL 2019.

Serbian Journal of Engineering Management je naučno-stručni časopis koji objavljuje Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjerskog menadžmenta. Časopis je posvećen temama inženjerskog menadžmenta i industrijskog inženjerstva.

Teme: inženjerski menadžment, industrijsko inženjerstvo, upravljanje projektima, strategijski menadžment, logistika, menadžment operacija, menadžment proizvodnih sistema, kontrola kvaliteta, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizikom, menadžment informaciono-komunikacionih tehnologija, menadžment u visokotehnološkim industrijama, menadžment životne sredine, upravljanje otpadom, menadžment održavanja, marketing, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, finansijski menadžment, menadžment kreativnih industrija, bezbednosni menadžment.

Časopis je u kategorisan kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Službeni jezici časopisa su engleski i srpski jezik.

U toku su pripreme za objavljivanje sedmog broja časopisa, a članci se mogu dostaviti redakciji najkasnije do 15. juna 2018.

uputstvo_za_autore serbian journal of engineering managment NOVO

Guidelines for the Preparation of Papers for Publication in the Serbian Journal of Engineering Management NEW