Električna mobilnost nakon krize: Zašto automatsko usporavanje neće naštetiti potražnji EV-a

U 2019. godini činilo se da će električna mobilnost dostići prekretnicu. Sa više od dva miliona električnih vozila (EV) prodatih širom sveta, električni automobili činili su rekordnih 2,5% svetskog tržišta lakih vozila (LV). Tada je pogođena pandemija COVID-19, koja ugrožava živote, uzdrmavajući lance snabdevanja i radne snage, i gašenje fabrika. Usporavanje ekonomije značajno je poremetilo automobilsku industriju, uzrokujući brzi pad prodaje NN.

S obzirom na poremećaje, prethodna predviđanja o rastu EV sada su zastarela. Da bismo stvorili tačnije perspektive koje se odnose na budućnost, ispitali smo novonastali razvoj koji će oblikovati tržište tokom narednih godina. Zatim smo sproveli odvojene analize električnih tržišta u Kini, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama, jer se trendovi mogu značajno razlikovati u zavisnosti od regiona. Jedno od najupečatljivijih saznanja: mnogo je verovatnije da će se na tržištu električnih automobila brzo oporaviti i snažno rasti u Kini i Evropi nego u Sjedinjenim Državama. Dugoročno gledano, veća je verovatnoća da će se tržišni udeo EV-a povećati u Kini i Evropi.

Pozitivan zamah u Kini i Evropi; usporavanje u Sjedinjenim Državama

S obzirom na regionalne razlike u širenju COVID-19 i različite vladine reakcije, sproveli smo odvojene analize za tri ključna tržišta koja predstavljaju 94% globalne prodaje električnih automobila: Kina, Evropa i Sjedinjene Države.

Naravno, ne možemo biti sigurni da će se predviđeni događaji ostvariti kako se očekivalo. Stoga smo kreirali različite scenarije za svaki region. U jednom, celokupno tržište NN se brzo oporavlja od uticaja krize COVID-19, a rast udela na električnom vozilu se ubrzava. U drugom scenariju, sveukupno tržište NN se sporo oporavlja, a rast udela na tržištu EV se usporava. Na osnovu naših analiza, očekujemo da je scenario pozitivnog rasta najverovatnije u Kini i Evropi. Suprotno tome, u Sjedinjenim Državama očekujemo da je scenario usporavanja najverovatniji.

Kina: Brzi oporavak, sa ubrzanom prodajom do kraja 2020

Kina je ubedljivo najveće tržište električnih automobila na svetu, sa 1,2 miliona prodatih EV u 2019. Brzo obuzdavanje pandemije COVID-19 i njen ekonomski oporavak doprineli su snažnom razvoju ekosistema EV. Mnogi EV pokretanja na tržište guraju nove, uglavnom lokalno dizajnirane EV modele.

Kina takođe ima koristi od vladinih politika osmišljenih da podrže rast EV. Neki od njih su postojali pre pandemije, delimično i zbog toga što su službenici bili zabrinuti zbog usporavanja rasta udela na tržištu EV od 2018. do 2019. Na primer, Kina je uspostavila jake ciljeve emisije savezne flote i stvorila sistem u kojem su OEM proizvođači dobijali emisione kredite za putničke automobile, na osnovu različitih karakteristika, poput energetske efikasnosti i dometa vozila. Pored tih politika, vlada pokušava da podstakne prodaju električnih vozila produžavanjem subvencija za kupovinu do 22.500, koje su trebale da isteknu, do 2022. Vlada je takođe nedavno izuzela EV od poreza na kupovinu.

Čak i sa tim podsticajima, kriza COVID-19 značajno je uticala na prodaju električnih vozila u Kini. U junu 2020. prodato je samo 100.000 jedinica, u poređenju sa 196.000 u junu 2019. To je tržišni udeo električnih vozila u Kini malo se povećao na 4,4% u junu 2020. Vladini podsticaji mogu doprineti još jačem rastu tržišnog udela u drugoj polovini na primer, Kina već dugo ima kvote za registarske tablice da ograniči broj novih vozila na putu radi smanjenja zagađenja. U nekoliko velikih kineskih gradova u kojima su električna vozila već popularna, lokalne vlasti ograničavaju registracije novih registarskih tablica na EV i ukidaju ograničenja na kupovinu novih električnih vozila.

Sve u svemu, očekujemo da će se broj EV prodanih u Kini potencijalno povećati sa 1,2 miliona u 2019. na između 2,4 miliona i 3,5 miliona u 2022. godini, za oko 300.000 više u najverovatnijem scenariju nego što je bilo predviđeno pre krize COVID-19. Sa tim pomakom, tržišni udeo električnih vozila u Kini bi porastao na 11–14%, sa 5%.

Evropa: Pozitivan zamah, sa propisima o emisijama koji bi potencijalno mogli da povećaju tržišni udeo do 2022

Uprkos pandemiji COVID-19, evropski lideri zadržali su strog cilj emisije CO2 od flote od 95 grama CO2 po kilometru do 2021. godine. Mnogi glavni proizvođači iz Evrope sa sedištem u Evropi su se javno obavezali da će taj cilj postići i pokrenuli su neviđeni broj EV na baterije i priključni hibridni EV modeli. Prema našem računanju, predstavili su 42 modela samo u prvom kvartalu 2020. godine.

Evropske vlade uvele su nove subvencije za kupovinu, poreske olakšice ili kombinaciju podsticaja da podstaknu usvajanje EV i promovišu zelenu mobilnost. Iako su sproveli te politike za poboljšanje emisija, oni takođe odgovaraju na povećanu zabrinutost potrošača zbog održivosti i ekoloških pitanja. Podsticaji (poput nemačkih subvencija za kupovinu električnog vozila), u kombinaciji sa povećanjem modela električnih vozila, doveli su do porasta potražnje potrošača – uprkos kontinuiranoj pandemiji COVID-19. Na primer, registracije vozila za priključne hibridne EV i baterijske automobile u Nemačkoj u prvoj polovini 2020. povećale su se za 200%, odnosno 43%, tokom prve polovine 2019. godine.

Iako će se oporavak od krize COVID-19 razlikovati u zavisnosti od zemlje, očekujemo da će se Evropa verovatno brzo oporaviti. Sveukupno, evropska prodaja električnih automobila potencijalno će se povećati sa 600.000 u 2019. na između 2,0 i 2,9 miliona u 2022. Udeo evropskog tržišta električnih automobila takođe se povećava, u skladu sa trendovima koji su se dešavali pre krize COVID-19. Tržišni udeo porastao je sa 3% u 2019. na 7% do juna 2020. Do 2022. godine očekujemo da bi električna vozila mogla imati 12–15% tržišnog udela u Evropi, malo veća od precizne projekcije u najizglednijem scenariju.

Sjedinjene Države: Stagnira prodaja, što potencijalno gura tržišni udeo 2022. ispod preciznih scenarija potražnje

Američko tržište električnih vozila izgleda znatno drugačije od onog u Kini ili Evropi. Kao i u Kini, prodaja električnih vozila u Sjedinjenim Državama usporavala se pre krize COVID-19, s godišnjim rastom koji se smanjio sa 80% u 2018. na 12% u 2019. Usporavanje ekonomije u zemlji tokom pandemije i posledično smanjenje potrošnje potrošača doprinoseći slabom EV tržištu. Štaviše, mala potražnja za naftom i cene nafte sa dnom čine ICE vozila jeftinijim od EV-a da rade u Sjedinjenim Državama, jer su porezi na benzin relativno niski u poređenju sa porezima većine drugih zemalja. Nedavne regulatorne promene takođe sputavaju masovno usvajanje EV-a u Sjedinjenim Državama. Američka savezna vlada planira da smanji standard uštede goriva na 40,4 milje po galonu do 2026. godine i ublažava ciljeve emisije CO2. Iako su neke države usvojile stroži standard sa niskim emisijama, poput onog u Kaliforniji, trenutno regulatorno okruženje pružaće manje podsticaja za kupovinu ili proizvodnju električnih vozila.

Evropa: Pozitivan zamah, sa zapisima o emisijama koji bi potencijalno mogli da povežu trežinski udeo do 2022.

Uprkos pandemiji COID-19, evropski lideri su održani strogim emisijama CO2 od flote od 95 grama CO2 po kilometru do 2021. godine. Mnogi glavni proizvođači iz Evrope sa sedištemom u Evropi su se javno obavezali da taj postupak postigne i pokreću nevidljivi broj EV na baterijama i priključni hibridni EV modeli. U okviru našeg računa, predstavljeni su 42 modela samo u prvom kvartalu 2020. godine.

Evropske vlade uvele su nove subvencije za kupovinu, poreske olašice ili kombinaciju podsticaja da se podstaknu usvajanje EV i promovišu zelenu mobilnost. Ako su sprovedene politike za smanjenje emisije, oni takođe odgovaraju na povećanu zabrinutost pojača zbog održivosti i ekoloških pitanja. Podsticaji (populacija nemačkih subvencija za kupovinu električnog goriva), u kombinaciji sa povezivanjem modela električnih goriva, povećali su do porasta potražnje potrošača uprkos kontinuiranoj pandemiji COVID-19. Na primer, registracija vozila za priključne hibridne EV i baterijske automobile u Nemačkoj u prvoj polovini 2020. povela su se za 200%, odnosno 43%, tada prve polovine 2019. godine.

Ako se oporavlja od krivice COID-19, razlikuje se u zavisnosti od zemlje, očekujemo da će Evropa biti vezano za brzo oporaviti. Sveukupno, evropska prodaja električnih automobila potencijalno će se povesti sa 600.000 do 2019. godine na između 2,0 i 2,9 miliona do 2022. godine. Evropska evropska trgovina električnih automobila takođe se povezuje, u skladu sa trendovima koji su odbačeni. Tržišni udeo porastao je sa 3% u 2019. na 7% do juna 2020. Do 2022. godine očekujemo da električna voda mogla ima 12–15% tržišnog udela u Evropi, malo većeg od preciznih projekata u nepoznatom scenariju.

Ujedinjene države: Stagnara prodaja, što potencijalno gura tržišni udeo 2022. sprovodi preciznu scenariju potražnje

Američko tržište električnih vozila izgledalo je znatno drugačije od onoga u Kini ili Evropi. Kao i u Kini, prodaja električnih vozila u Jedinstvenim državama podržavala se pred krivicom COVID-19, sa godišnjim rastom koji se smatra 80% u 2018. na 12% u 2019. Upotreba ekonomije u zemlji trenutnog pandera i posle razmišljanja EV tržištu. Štaviše, mala potražnja za naftom i naftnim derivatima sa dnom čina ICE vozilom jeftinijim od EV-a da rade u Sjedinjenim Državama, jer su porede na benzin relativno nizak u poređenju sa porezima većih drugih zemalja. Nedavne regulatorne promene takođe ispuštaju masovno usvajanje EV-a u Jedinstvenim državama. Američka savezna vlada planira da smanji standard uštede goriva na 40,4 miliona po galonu do 2026. godine i ublažava civilizacijske emisije CO2. Jako su neke države usvojile strogi standard sa niškim emisijama, popular onog u Kaliforniji, trenutno regulatorno okruženje za pružanje podrške za kupovinu ili proizvodnju električnih goriva.

McKinsey