EPIEM International Conference, Aveiro, 2019 – prvi dan

Prvog dana EPIEM International Conference, koju od 23. do 24. septembra na Univerzitetu Aveiro u Aveiru u Portugalu organizuju EPIEM (European Professors of Industrial Engineering and Management), mreža koja spaja profesore u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, i Departman za ekonomiju, menadžment, industrijsko inženjerstvo i turizam Univerziteta u Aveiru, profesori Fakulteta za inženjerski menadžment, prof. dr Srđan Tomić i doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović, posetili su portugalsku fabriku Vista Alegre, koja se bavi proizvodnjom porcelana uz upotrebu tradicionalnih i savremenih tehnologija i metoda (KAIZEN).