EPIEM International Conference, Aveiro, 2019

Profesori Fakulteta za inženjerski menadžment, prof. dr Srđan Tomić i doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović učestvuju na konferenciji EPIEM International Conference, koju od 23. do 24. septembra na Univerzitetu Aveiro u Aveiru u Portugalu organizuju EPIEM (European Professors of Industrial Engineering and Management), mreža koja spaja profesore u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, i Departman za ekonomiju, menadžment, industrijsko inženjerstvo i turizam Univerziteta u Aveiru.

Profesori učestvuju u radu sesija koje se bave razvojem kurikuluma u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta i budućem umrežavanju profesora sa evropskih visokoškolskih institucija iz oblasti industrijskog inženejrstva i inženjerskog menadžmenta.

Pored navedenih sesija, profesori će prisustvovati i predavanju i diskusiji o digitalizaciji lanca nabavke i posetiće portugalske kompanije.