Erasmus+ Contact Seminar – Higher Education Fair 2017

Doc. dr Brankica Pažun, prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta za inženjerski menadžment, učestvuje danas u seminaru Erasmus+ Contact Seminar – Higher Education Fair 2017, koji je posvećen razmatranju saradnje visokoškolskih ustanova u okviru Erasmus+ programa, razmeni ideja i umrežavanju visokoškolskih institucija.