Erasmus povelja za visoko obrazovanje 2021-2027.

Fakultet za inženjerski menadžment, u okviru Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ je dobitnik „Erasmus povelje za visoko obrazovanje 2021-2027“, koja omogućava konkurisanje za fondove Evropske unije, razmenu studenata i profesora i druge zajedničke projekte sa evropskim univerzitetima.

Fakultet ima potpisane sporazume o saradnji sa velikom brojem univerziteta i fakulteta u zemljama članicama Evropske unije i sada se otvara mogućnost za proširenje saradnje.

Čestitamo timu Fakulteta i Univerziteta koji je uložio veliki trud da prijava za Erasmus povelju dobije visoku ocenu!