Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2022. godinu

Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2022. godinu u kojem su detaljno opisane sve vrste projekata i rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Status Republike Srbije kao treće zemlje pridružene Programu se nastavlja i u novom pozivu, što znači da ustanove i organizacije imaju mogućnost da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2022. godinu.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i evropska komesarka za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade, Marija Gabrijel potpisali su Sporazum o učešću Republike Srbije u Erazmus+ programu, najvećem programu Evropske unije u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta.

Republika Srbija potpisivanjem Sporazuma deli opšti cilj Erazmus+ programa da kroz celoživotno učenje podrži profesionalni i lični razvoj pojedinaca u obrazovanju, obukama, oblasti mladih i sportu u Evropi i šire, čime se doprinosi održivom rastu, kvalitetnim poslovima i društvenoj koheziji, pokretanju inovacija i jačanju evropskog identiteta i aktivnog građanstva.

Više o potpisivanju sporazuma, možete pogledati ovde.