Kontakt:

Email: aleksandra.nesic@fim.rs

Aleksandra Nešić, PhD

 1. 2019

  Doctorate: 2019, Funkcionalni materijali na bazi elektrospinovanih nanovlakana

  Tehnološki fakultet Novi Sad
 2. 2011

  Master: Uticaj CoffeeBerry čaja na biološku aktivnost kombuhe

  Tehnološki fakultet Novi Sad
 3. 2011

  Diploma: Antimikrobna aktivnost etarskih ulja I njihova upotreba kao konzervanasa

  Tehnološki fakultet Novi Sad