Kontakt:

Email: ana.jurcic@fim. rs

Ana Jurčić, PhD

 1. 2013

  Doctorate: Međuzavisnost nacionalne kulture i menadžmenta; uloga interkulturnog menadžmenta u stvaranju multikulturne organizacije

  Fakultet za poslovne studije
 2. 2008

  Master: Evro-azijski menadžment u uslovima globalizacije; interkulturni aspekti

  Geoekonomski fakultet
 3. 2004

  Diploma: Smer za Latinsku Ameriku i Karibe.

  Geoekonomski fakultet