Kontakt:

Email: ana.spremic@iui.rs

Doc. Ana Spremić

  1. u toku

    Magistar / Master: Univerzitet umetnosti u Beogradu

    Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
  2. 2016

    Diploma: Klavir sa metodikom praktične nastave

    Fakultet muzičke umetnosti, Beograd