Kontakt:

Email: luka.latinovic@fim.rs

Luka Latinović, MSc