Kontakt:

Email: magdalena.nikolic@fim.rs

Doc. dr Magdalena Nikolić

  1. 2016

    Doktorat: Uporedna analiza izabranih pokretača integrisanog sistema upravljanja otpadom na bazi pokazatelja u opštinama u Srbiji

    Fakultet za Ekologiju i zaštitu životne sredine, Beograd
  2. 2010

    Master/Magistar: Antimikrobna i antioksidativna aktivnost vrsta familije Apiaceae

    Biološki fakultet, Beograd