1. 2012

    Doktorat: Prilog razvoju metodologija predviđanja i odlučivanja primenom veštačkih neuronskih mreža

    Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  2. 1991

    Diploma: Ispitivanje polja brzina i pritiska u difuzoru iza kola aksijalnog ventilatora

    Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu