Kontakt:

Email: jasmina.jovanovic@fim.rs

Jasmina Jovanović

  1. 2011

    Magistar

    "Kritička analiza diskursa o majčinstvu u javnom diskursu" Filološki Fakultet u Beogradu
  2. Diploma

    Filološki fakultet u Beogradu, Španski jezik i književnost