Kontakt:

Email: aleksandar.ilic@iui.rs

Prof. Aleksandar Ilić

  1. 2012

    Magistar / Master: My Phobia Pternofobia

    Konzervatorijum za muziku i ples Trinity Laban London UK
  2. 2009

    Diploma: Rukovođenje projekata u Narodnom pozorištu, plesna predstava "Viva la vida!"

    Fakultet za medije i komunikacije