Kontakt:

Email: slobodan.zivkovic@fim.rs

 1. 2008

  Doktorat: Transformacija velikih poslovnih sistema u dinamičkom okruženju

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo
 2. 2005

  Magistar/Master: Mesto i uloga lidera u transformaciji organizacije

  Fakultet za menadžment
 3. Diploma: Upravljanje zalihama gotovih proizvoda

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo