Kontakt:

Email: smilja.markovic@fim.rs

Prof. dr Smilja Marković, naučni savetnik

 1. 2008

  Doktorska disertacija: Sinteza i karakterizacija BaTi 1-x Sn x O 3 prahova i višeslojnih keramičkih materijala

  Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
 2. 2003

  Magistarska teza: Sinteza i karakterizacija politipova karnegita

  Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
 3. 1999

  Specijalistički rad: Mehanizmi nastajanja kompozita iz nikl izmenjenih zeolita

  Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
 4. 1997

  Diplomski rad: Ispitivanje osobina faza natrijumdisilikata

  Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu