Kontakt:

Email: stanko.bulajic@fim.rs

Prof. dr Stanko Bulajić

 1. 2014

  Doktorat: Dizajniranje i pozicioniranje slobodnih zona u uslovima globalizacije međunarodne trgovine

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo
 2. 2008

  Master/Magistar: Uticaj menadžmenta na pravno-ekonomski aspekt slobodnih zona kod nas i u svetu

  Fakultet za menadžment
 3. 2004

  Diploma: Slobodne i carinske zone u SCG

  Fakultet za menadžment