Kontakt:

Email: zeljko.grujcic@fim.rs

 1. 2011

  Doktorat: Komparativna analiza efikasnosti neprofitnih organizacija primenom DEA metode (na primeru državnih srednjih mašinskih tehničkih škola beogradskog okruga)

  Tehnički fakutet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
 2. 2001

  Magistar / Master: Istraživanje efikasnosti neprofitnih organizacija primenom bazne DEA metode

  Mašinski fakultet, Beograd
 3. 1993

  Diploma: Proračun i konstrukcija glavnog vretena glodalice za obradu drveta

  Mašinski fakultet, Banja Luka