Kontakt:

Email: srdjan.tomic@fim.rs

Srđan Tomić, PhD

 1. 2010

  Doctorate: Menadžment kvaliteta sa posebnim osvrtom na međunarodne i evropske standarde sistema menadžmenta kvalitetom

  Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
 2. 2004

  Graduate Studies: Komparativni pristup menadžmenta u pivarstvu

  Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
 3. 1999

  Diploma: Menadžment u automobilskoj industriji

  Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment