Tatjana Ilić-Kosanović, PhD

 1. 2014

  Doctorate: Uloga centara za razvoj karijere na visokoškolskim ustanovama u formiranju profila budućih menadžera

  Fakultet za preduzetnički biznis
 2. 2010

  Graduate Studies: Slika Srba i Jugoslavije u istoriografiji i publicistici u SAD krajem 20. veka

  FIlozofski fakultet, Beograd
 3. 2009

  Graduate Studies: Uvođenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u državne organe

  Ekonomski fakultet, Beograd
 4. 1996

  Diploma: Britanska štampa o Kraljevini Jugoslaviji 1929-1931. godine

  Filozofski fakultet, Beograd