Kontakt:

Email: vladicar011@gmail.com

Vladica Ristić, PhD

 1. 2016

  Doctorate: Pristup vrednovanju i izboru terena za održivu izgradnju na zaštićenim područijima na primeru Šar-Planine

  Fakultet za primenjenu ekologiju Futura.
 2. ???

  Master: Arhitektura

  ???
 3. 2012

  Diploma: Fakultet Tehničkih Nauka odsek Arhitektura.

  Fakultet Tehničkih Nauka