Kontakt:

Email: vladislav.krstic@fim.rs

Vladislav Krstić, PhD

 1. 2018

  Doctorate: Istraživanje konstrukciono-triboloških parametara kugličnih ležaja sa kosim dodirom tipa ZKLF sa aspekta optimalne osnovne funkcije

  Mašinski fakultet
 2. 2013

  Master: Istraživanje granične učestanosti obrtanja aksijalnih kotrljajnih kugličnih ležajeva

  Mašinski fakultet
 3. 2013

  Diploma: Primena plazme u tehnologiji zavarivanja

  Mašinski fakultet