FIMbot – rezultat rada studenata na predmetu Uvod u veštačku inteligenciju

Finalni proizvod studenata III godine, na predmetu Uvod u veštačku inteligenciju jeste FIMbot, virtuelni asistent koji predstavlja budućnost u komunikaciji i poslovanju.