Fond biblioteke Fakulteta za inženjerski menadžment – više od 5000 jedinica

Biblioteka Fakulteta za inženjerski menadžment obezbeđuje informacione usluge kao podršku učenju, istraživanju i društvenoj ulozi Fakultetska, prikuplja, čuva i daje na korišćenje sada već više od 5000 jedinica.

Za godinu dana od kako je u jedinstvenom bibliotečkom sistemu Republike Srbije (COBISS/OPAC) u online katalog fakultetske biblioteke uneto je više od 5000 zapisa. Fond čine monografske publikacije, periodika, audio-vizuelna građa i elektronski izvori. Zbirke se redovno obnavljaju aktuelnim naslovima u skladu sa potrebama studijskih programa Fakulteta, što detaljnije možete pogledati putem linka:

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70624&lani=SC