Kolokvijumi – Važna obaveštenja, april 2018.

Automatsko upravljanje procesima

  • Teorijski deo – I kolovijum: utorak, 17. april 2018, 9.00, učionica 313.
  • Praktični deo – I kolokvijum: četvrtak, 19. april 2018, 13.00, učionica 335.
  • Izborni jezici

    Studentima je od ovog ispitnog roka omoguceno polaganje više kolokvijuma iz stranog jezika u jednom terminu, kao i polaganje kolokvijuma u ispitnom roku. Studenti koji žele da polažu kolokvijum koji nije zakazan, kao i studenti koji žele da polažu kolokvijum za vreme ispitnog roka su u obavezi da najave profesoru putem mejla minimum 5 radnih dana pre zakazanog termina.

    Francuski jezik – kolokvijumi u aprilu 2018.

  • Francuski 4, ponedeljak 16. 04. 2018. u 11.30.
  • Francuski 2, utorak, 24. 04. 2018. u 12.00.
  • Francuski 6, četvrtak, 26. 04. 2018. u 13.00.