Globalno upravljanje talentom, mobilnost i uticaj pandemije virusa Covid-19

Prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović je u četvrtak, 19. novembra, učestvovala u predavanju Globalno upravljanje talentom, mobilnost i uticaj pandemije virusa Covid-19, koje je održala prof. dr Dejvid Kolings (David Collings), profesor na predmetu Upravljanje ljudskim resursima na Dublin City University Business School. Predavanje je organizovano u saradnji Centre for Global Workforce Strategy at Simon Fraser University (Canada), the Penn State Center for International Human Resource Studies (USA), and ESCP Business School (Europe).